Kvaliteten på vannet

Kvalitet grunnvann
Det er viktig å at man sjekker kvaliteten på grunnvannet når man borer.

Hvis man sammenligner overflatevann med grunnvann er det ingen tvil om at sistnevnte har en stabil kvalitet, og at den naturlig nok her en langt høyere beskyttelse mot forurensning av forskjellig slag.

Nå er det imidlertid slik at grunnvann ikke bare er vann, og selv om det hentes opp fra dypet i bakken så betyr ikke det alltid at vannet er rent eller uskadelig. Det er flere ting som kan påvirke kvaliteten på grunnvannet og blant annet kan vannet ha hatt kontakt med mineraler som befinner seg i både berggrunnen og i løsmassene, og kan som et resultat av dette inneholde mange forskjellige oppløste stoffer.

Man kan også oppleve at grunnvannet har blitt forurenset etter at det har vært i kontakt med sjøvann. I tillegg til dette så kan mikroorganismer og andre uønskede komponenter fra forskjellige typer forurensning også påvirke kvaliteten på vannet.

Viktig med analyser

På grunn av alle disse eventualitetene når det kommer til forurensning av grunnvann og bruk av dette til en husholdning, er det derfor svært viktig at brukerne av dette vannet får kvaliteten analysert. I tillegg må brukeren også måtte vurdere om det skal gjennomføres tiltak for å sikre og beskytte en eventuell brønn mot eventuelle forurensningskilder.

Når det kommer til vannforsyninger fra vannverk og den generelle forvaltingen av de grunnvannsressursene som finnes i landet inngår selvsagt også analyse av kvaliteten til grunnvannet der.

Der vil man finne beskrivelser av ulike aspekter av kvaliteten av grunnvannet i Norge. Det aller største forbruket av grunnvann her til lands går til drikkevann, og dermed er kvaliteten på vannet meget viktig med tanke på helsen til brukerne.

Men det er ikke bare i så henseende at kvaliteten på grunnvannet er viktig. Kvaliteten på vannet er viktig i mange andre sammenhenger også, og deriblant når det kommer til industrielle prosesser. Også når det gjelder næringsmiddelproduksjon, varmepumper og oppdrett av fisk er det avgjørende at kvaliteten på grunnvannet er god nok!