Bore etter grunnvann

Annonselenke i teksten

Det er utvilsomt mange som opplever problemer med drikkevannet sitt eller som har et drikkevann som rett og slett ikke smaker spesielt godt. For disse kan det derfor være greit å bore etter grunnvann og dette er noe man kan få gjort over hele landet og som faktisk er ganske vanlig i dag.

Boring etter vann
Det er utvilsomt noe helt spesielt å ha sitt eget grunnvann som drikkevann!

Det som er fordelen med dette er at man får sitt eget deilige og iskalde drikkevann som man ikke trenger å bekymre seg over og man er sikret vannforsyning til enhver tid. I denne artikkelen skal vi skrive litt mer om boring etter grunnvann som man kan bruke som drikkekilde i hjemmet.

Hvis du finansiere din brønnboring har du muligheten til å søke om et oppussingslån via Lånemegleren.no. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Boring i løsmasser

Normalt sett kan man si at man finner de største vannmengdene i løsmasser, men man er er nødt til å få befaring av fagpersoner før man kan gå i gang med en boring etter en grunnvannsbrønn.

På en befaring vil man også bestemme hvor den beste lokaliteten for en brønnboring vil være, før man deretter går i gang med en såkalt sonderingsboring. En slik boring sørger for at man kan kartlegge fordelingen av løsmasser på forskjellige steder.

Når man finner en lokasjon som har lovende vannmengder vil deretter hente ut en vannprøve slik at man kan analysere kvaliteten på drikkevannet, samt at man tar sedimentprøver.

Plasseringen og størrelsen på brønnen vil bli bestemt som et resultat av undersøkelsene som gjøres i forkant.

Boring i fjell

Som regel vil det å bore i fjell være den eneste muligheten man har om man ønsker å bore etter grunnvann til bruk hjemme eller på hytte. Dette er et godt alternativ til dette formålet.

I Norge er det slik at de vanligste bergartene er tette, og dette innebærer at en brønn derfor må krysse sprekker med vannføring i i fjellet om man skal ha muligheten til å hente opp vann.

Hvis man skal bore i fjell har man ingen muligheter til å gjøre undersøkelser i forkant og man kan derfor heller ikke si noe om hvor mye vann brønnen kan gi. Det eneste man kan lene seg på er kunnskapen man har gjennom erfaring og da anslå hvor mye vann som befinner seg i fjellet basert på det man vet om andre brønner boret i tilsvarende bergarter.

Det er også en fordel av bergartene man borer i er harde ettersom slike kan ha åpne sprekker på store dybder. Har man brønn i slike bergarter vil dette etter all sannsynlighet sørge for større vannmengder. Man kan dog oppleve at de vannførende sprekkene kan være fylt med leire og dermed være tette.

Hvor plasserer man en brønn?

Hvis man skal bore etter en brønn hvor man et ute etter vannforsyning til et hus eller en hytte har man naturligvis ikke de helt store valgene når det kommer til plassering av brønnen. Det aller viktigste er imidlertid at en brønn blir plassert oppstrøms i forhold til eventuelle kilder til forurensning. Hvor stor avstand til huset man har må avgjøres fra sted til sted. Berggrunnen vil også ha sitt å si på plasseringen.

Det finnes imidlertid noen elementer som man ønsker skal være oppfylt med tanke på å oppfylle de mikrobiologiske kravene på vannkvaliteten, og det er blant annet at man vil ha en avstand på minst 100 meter fra områder hvor det drives jordbruk. Man ønsker også en tilsvarende avstand fra bekker og/eller elver.

Det vil også kunne lønne seg at flere går sammen om et prosjekt som dette ettersom man da reduserer kostnadene samtidig som man får en større valgfrihet når det kommer til plasseringen av brønnen.

Kilde: Grunnvann i Norge.